به طور معمول سی‌تو در جشن‌های انتشار اوبونتو با دو فعالیت حضور می‌یافت: ۱. توزیع رایگان هدایای لینوکسی (مانند پیکسل یا دیسک‌های اوبونتو و …) ۲. نمایش و فروش محصولات گنو/لینوکسی (اغلب اوبونتویی) به کاربران اما برای جشن انتشار اوبونتو ۱۳.۰۴ تصمیم بر آن گرفتیم تا شعار حامی جامعه کاربری گنو/لینوکس بودن را بیش‌تر نمایش دهیم. اما چگونه؟ قبل از برگزاری همایش در پست‌هایی در انجمن کاربران ایرانی اوبونتو (مانند […]